Актуално

Цели и Задачи

Цели

  • Осигуряване на възможности на студентите с увреждания да се радват на същия достъп до висше образование (ВО) като техните връстници и да ползват достъп до цифрови учебни материали (OERs _ Open Education Resources и MOOCs – Massive Open Online Courses).

Задачи

  • Създаване на възможности и ресурси на институциите за висше образование в Индия и Бангладеш, за включване на разнообразието от студенти, особено тези с обучителни затруднения.
  • Предоставяне на обучение и инструменти за приобщаващо образование на персонала на висшите училища, включително ръководства, контролни списъци и водещи практики при следване на насоките и принципите на Универсалния дизайн на обучението (UDL).
  • Осигуряване на инструментариум за насоки за валидиране, който оценява текущото ниво на достъпност на OER и MOOC в Индия и Бангладеш.
  • Осигуряване на информираност и възприемане на достъпни OER и MOOC от ВУ в мрежите на партньорските държави.

Продължавайки да използвате сайта, Ви се съгласявате да използваме бисквитки. повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Затворете